Quận Hồng Bàng: 100% cán bộ công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hoá công sở

Cán bộ công chức, viên chức, người lao động quận Hồng Bàng thi đua thực hiện văn hoá công sở giai đoạn 2019-2025. Ảnh MD
Cán bộ công chức, viên chức, người lao động quận Hồng Bàng thi đua thực hiện văn hoá công sở giai đoạn 2019-2025. Ảnh MD
Cán bộ công chức, viên chức, người lao động quận Hồng Bàng thi đua thực hiện văn hoá công sở giai đoạn 2019-2025. Ảnh MD
Lên top