Quận Hoàn Kiếm (TP. Hà Nội): Công đoàn phối hợp hiệu quả với Phòng GDĐT

Bà Nguyễn Thị Tuyến - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch LĐLĐ TP. Hà Nội trao Bằng khen của Tổng LĐLĐVN và Bằng khen của LĐLĐ TP. Hà Nội cho các tập thể, cá nhân xuất sắc. Ảnh: LĐLĐ TP. Hà Nội
Bà Nguyễn Thị Tuyến - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch LĐLĐ TP. Hà Nội trao Bằng khen của Tổng LĐLĐVN và Bằng khen của LĐLĐ TP. Hà Nội cho các tập thể, cá nhân xuất sắc. Ảnh: LĐLĐ TP. Hà Nội
Bà Nguyễn Thị Tuyến - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch LĐLĐ TP. Hà Nội trao Bằng khen của Tổng LĐLĐVN và Bằng khen của LĐLĐ TP. Hà Nội cho các tập thể, cá nhân xuất sắc. Ảnh: LĐLĐ TP. Hà Nội
Lên top