Quận 1, TPHCM: 75% doanh nghiệp xây dựng quy chế dân chủ cơ sở

Ông Nguyễn Phi Hổ, Phó Ban Chính sách - Pháp luật LĐLĐ TPHCM, phát biểu tại hội nghị. Ảnh Đức Long.
Ông Nguyễn Phi Hổ, Phó Ban Chính sách - Pháp luật LĐLĐ TPHCM, phát biểu tại hội nghị. Ảnh Đức Long.
Ông Nguyễn Phi Hổ, Phó Ban Chính sách - Pháp luật LĐLĐ TPHCM, phát biểu tại hội nghị. Ảnh Đức Long.
Lên top