Quà Tết sum vầy của Công đoàn Giáo dục Việt Nam đến thầy trò Đất Mũi

Đồng chí Vũ Minh Đức, Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam trò truyện với học sinh tiểu học Đất Mũi, tỉnh Cà Mau (ảnh Nhật Hồ)
Đồng chí Vũ Minh Đức, Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam trò truyện với học sinh tiểu học Đất Mũi, tỉnh Cà Mau (ảnh Nhật Hồ)
Đồng chí Vũ Minh Đức, Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam trò truyện với học sinh tiểu học Đất Mũi, tỉnh Cà Mau (ảnh Nhật Hồ)
Lên top