Quà Tết của Tổng LĐLĐ Việt Nam đến với công nhân tỉnh Sóc Trăng

Đồng chi Thái Quỳnh Mai Dung, Ủy viên Đoàn chủ tịch, Trưởng ban Đối ngoại Tổng LĐLĐ trực tiếp lì xì cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Sóc Trăng (ảnh Nhật Hồ)
Đồng chi Thái Quỳnh Mai Dung, Ủy viên Đoàn chủ tịch, Trưởng ban Đối ngoại Tổng LĐLĐ trực tiếp lì xì cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Sóc Trăng (ảnh Nhật Hồ)
Đồng chi Thái Quỳnh Mai Dung, Ủy viên Đoàn chủ tịch, Trưởng ban Đối ngoại Tổng LĐLĐ trực tiếp lì xì cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Sóc Trăng (ảnh Nhật Hồ)
Lên top