Quá khứ nhiều sai phạm của Công ty Hoàng Gia Yên Bái

Các công nhân của Công ty Hoàng Gia Yên Bái liên tục phải làm việc trong cảnh khói bụi, nặng nhọc nhưng hầu hết bị khước các quyền lợi chính đáng.
Các công nhân của Công ty Hoàng Gia Yên Bái liên tục phải làm việc trong cảnh khói bụi, nặng nhọc nhưng hầu hết bị khước các quyền lợi chính đáng.
Các công nhân của Công ty Hoàng Gia Yên Bái liên tục phải làm việc trong cảnh khói bụi, nặng nhọc nhưng hầu hết bị khước các quyền lợi chính đáng.
Lên top