TP.Hồ Chí Minh:

PouYuen Việt Nam ủng hộ 1,65 tỷ đồng cho miền Trung và “Nghĩa tình Hoàng Sa -Trường Sa“