Phương án chi trả lương hưu tại địa phương có ca mắc COVID-19

Năm 2020, toàn ngành BHXH Việt Nam đẩy mạnh chi trả lương hưu tại nhà bảo đảm an toàn cho người hưởng trong thời gian phòng, chống dịch bệnh.
Năm 2020, toàn ngành BHXH Việt Nam đẩy mạnh chi trả lương hưu tại nhà bảo đảm an toàn cho người hưởng trong thời gian phòng, chống dịch bệnh.
Năm 2020, toàn ngành BHXH Việt Nam đẩy mạnh chi trả lương hưu tại nhà bảo đảm an toàn cho người hưởng trong thời gian phòng, chống dịch bệnh.
Lên top