Phục vụ tốt đối tượng là cách tuyên truyền hiệu quả nhất

Đại diện 2 đơn vị, ông Phan Văn Mến (bên trái) và ông Tô Đại Phong ký kết quy chế phối hợp. Ảnh: P.V
Đại diện 2 đơn vị, ông Phan Văn Mến (bên trái) và ông Tô Đại Phong ký kết quy chế phối hợp. Ảnh: P.V
Đại diện 2 đơn vị, ông Phan Văn Mến (bên trái) và ông Tô Đại Phong ký kết quy chế phối hợp. Ảnh: P.V
Lên top