Phúc lợi tốt nhất ở nơi có năng suất lao động cao

Bà Kiều Ngọc Hoa - Chủ tịch CĐ Cty TNHH Điện tử SamSung HCMC CE Complex (trái ảnh) trao quà cho người lao động. Ảnh: SEHC
Bà Kiều Ngọc Hoa - Chủ tịch CĐ Cty TNHH Điện tử SamSung HCMC CE Complex (trái ảnh) trao quà cho người lao động. Ảnh: SEHC
Bà Kiều Ngọc Hoa - Chủ tịch CĐ Cty TNHH Điện tử SamSung HCMC CE Complex (trái ảnh) trao quà cho người lao động. Ảnh: SEHC
Lên top