Phúc lợi đoàn viên mang lại vị thế mới cho tổ chức Công đoàn

LĐLĐ thành phố Đà Nẵng tổng kết Tháng Công nhân và trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn” cho 37 cán bộ tiêu biểu.
LĐLĐ thành phố Đà Nẵng tổng kết Tháng Công nhân và trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn” cho 37 cán bộ tiêu biểu.
LĐLĐ thành phố Đà Nẵng tổng kết Tháng Công nhân và trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn” cho 37 cán bộ tiêu biểu.
Lên top