Phúc lợi đoàn viên - bước đột phá của Công đoàn Đà Nẵng

LĐLĐ TP.Đà Nẵng và Cty VISSAN tổ chức ký kết thỏa thuận hợp tác chương trình “Phúc lợi đoàn viên” năm 2021. Ảnh: Tường Minh
LĐLĐ TP.Đà Nẵng và Cty VISSAN tổ chức ký kết thỏa thuận hợp tác chương trình “Phúc lợi đoàn viên” năm 2021. Ảnh: Tường Minh
LĐLĐ TP.Đà Nẵng và Cty VISSAN tổ chức ký kết thỏa thuận hợp tác chương trình “Phúc lợi đoàn viên” năm 2021. Ảnh: Tường Minh
Lên top