Công ty Changshin VN (Đồng Nai):

Phúc lợi cho người lao động luôn được đảm bảo

Bữa ăn ca công nhân Công ty Changshin VN luôn đầy ắp tiếng cười.Ảnh: HAC
Bữa ăn ca công nhân Công ty Changshin VN luôn đầy ắp tiếng cười.Ảnh: HAC
Bữa ăn ca công nhân Công ty Changshin VN luôn đầy ắp tiếng cười.Ảnh: HAC
Lên top