Phú Yên tập trung chăm lo Tết cho người lao động

Đồng chí Nguyễn Đình Khang- Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam làm việc với LĐLĐ Tỉnh Phú Yên. Ảnh: Phương Linh
Đồng chí Nguyễn Đình Khang- Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam làm việc với LĐLĐ Tỉnh Phú Yên. Ảnh: Phương Linh
Đồng chí Nguyễn Đình Khang- Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam làm việc với LĐLĐ Tỉnh Phú Yên. Ảnh: Phương Linh
Lên top