Phú Yên tặng trên 3.500 thẻ bảo hiểm y tế cho các hộ cận nghèo

Những tấm thẻ bảo hiểm y tế được tặng cho đại diện các địa phương chuyển phát cho hộ cận nghèo tại 3 huyện miền núi tỉnh Phú Yên. Ảnh: Phương Uyên
Những tấm thẻ bảo hiểm y tế được tặng cho đại diện các địa phương chuyển phát cho hộ cận nghèo tại 3 huyện miền núi tỉnh Phú Yên. Ảnh: Phương Uyên
Những tấm thẻ bảo hiểm y tế được tặng cho đại diện các địa phương chuyển phát cho hộ cận nghèo tại 3 huyện miền núi tỉnh Phú Yên. Ảnh: Phương Uyên
Lên top