Phú Yên phong tỏa xí nghiệp may có hơn 800 công nhân

Sau khi có kết quả xét nghiệm một số công nhân xí nghiệp An Thịnh (đóng tại huyện Phú Hòa, Phú Yên) về nhà tự cách ly theo quy định. Ảnh: Gia Hân
Sau khi có kết quả xét nghiệm một số công nhân xí nghiệp An Thịnh (đóng tại huyện Phú Hòa, Phú Yên) về nhà tự cách ly theo quy định. Ảnh: Gia Hân
Sau khi có kết quả xét nghiệm một số công nhân xí nghiệp An Thịnh (đóng tại huyện Phú Hòa, Phú Yên) về nhà tự cách ly theo quy định. Ảnh: Gia Hân
Lên top