Phú Yên mong sớm có thiết chế Công đoàn

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang (bìa phải) và lãnh đạo Tỉnh ủy Phú Yên thị sát địa điểm mới xây dựng thiết chế Công đoàn tại Khu công nghiệp Hòa Hiệp (thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên). Ảnh: Phương Linh
Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang (bìa phải) và lãnh đạo Tỉnh ủy Phú Yên thị sát địa điểm mới xây dựng thiết chế Công đoàn tại Khu công nghiệp Hòa Hiệp (thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên). Ảnh: Phương Linh
Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang (bìa phải) và lãnh đạo Tỉnh ủy Phú Yên thị sát địa điểm mới xây dựng thiết chế Công đoàn tại Khu công nghiệp Hòa Hiệp (thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên). Ảnh: Phương Linh
Lên top