Phú Yên linh hoạt hỗ trợ cho lao động tự do ở nông thôn

Phú Yên đã chi hỗ trợ cho 11/12 đối tượng theo Nghị quyết 68 của Chính phủ. Ảnh: Phương Uyên
Phú Yên đã chi hỗ trợ cho 11/12 đối tượng theo Nghị quyết 68 của Chính phủ. Ảnh: Phương Uyên
Phú Yên đã chi hỗ trợ cho 11/12 đối tượng theo Nghị quyết 68 của Chính phủ. Ảnh: Phương Uyên
Lên top