Phú Yên: Hơn 540 lao động nữ được khám, cấp phát thuốc miễn phí

Thăm khám, phát thuốc miễn phí cho các lao động nữ tại Phú Yên. Ảnh: Ngô Tâm
Thăm khám, phát thuốc miễn phí cho các lao động nữ tại Phú Yên. Ảnh: Ngô Tâm
Thăm khám, phát thuốc miễn phí cho các lao động nữ tại Phú Yên. Ảnh: Ngô Tâm
Lên top