Phú Yên: Hơn 50 công nhân đến Ban quản lý dự án đòi tiền công

Công nhân tập trung trước Ban quản lý dự án để đòi tiền lương. Ảnh: L.T
Công nhân tập trung trước Ban quản lý dự án để đòi tiền lương. Ảnh: L.T
Công nhân tập trung trước Ban quản lý dự án để đòi tiền lương. Ảnh: L.T
Lên top