Phú Thọ: Trao giải 16 tác phẩm viết về công nhân - công đoàn

Đồng chí Nguyễn Hải -Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh tặng Bằng khen của LĐLĐ tỉnh cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong chỉ đạo, triển khai cuộc thi.
Đồng chí Nguyễn Hải -Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh tặng Bằng khen của LĐLĐ tỉnh cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong chỉ đạo, triển khai cuộc thi.
Đồng chí Nguyễn Hải -Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh tặng Bằng khen của LĐLĐ tỉnh cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong chỉ đạo, triển khai cuộc thi.
Lên top