Phú Thọ: Thành lập công đoàn cơ sở với 104 đoàn viên

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động huyện Phù Ninh tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Công ty.
Lãnh đạo Liên đoàn Lao động huyện Phù Ninh tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Công ty.
Lãnh đạo Liên đoàn Lao động huyện Phù Ninh tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Công ty.
Lên top