Phú Thọ: Sắp xếp, ổn định cán bộ CĐCS Công ty thương mại Vina Kyung Seung

Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Phú Thọ trao quyết định; Tổng Giám đốc công ty tặng hoa chúc mừng các đồng chí cán bộ công đoàn nhận nhiệm vụ mới.
Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Phú Thọ trao quyết định; Tổng Giám đốc công ty tặng hoa chúc mừng các đồng chí cán bộ công đoàn nhận nhiệm vụ mới.