Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Phú Thọ: 100 công nhân được khám, tư vấn và cấp thuốc miễn phí