MẶT TRÁI XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG:

“Phù phép” người khuyết tật đi chữa bệnh, mất tích rồi... tử vong!

Hộ chiếu có tên người khác nhưng lại mang ảnh bà Trần Thị Bình.
Hộ chiếu có tên người khác nhưng lại mang ảnh bà Trần Thị Bình.
Hộ chiếu có tên người khác nhưng lại mang ảnh bà Trần Thị Bình.
Lên top