“Phụ nữ - người giữ lửa hạnh phúc gia đình”

Chủ tịch LĐLĐ An Giang Nguyễn Thiện Phú - Trưởng Ban Tổ chức -trao hoa cho Ban giám khảo cuộc thi. (Ảnh: Lục Tùng)
Chủ tịch LĐLĐ An Giang Nguyễn Thiện Phú - Trưởng Ban Tổ chức -trao hoa cho Ban giám khảo cuộc thi. (Ảnh: Lục Tùng)
Chủ tịch LĐLĐ An Giang Nguyễn Thiện Phú - Trưởng Ban Tổ chức -trao hoa cho Ban giám khảo cuộc thi. (Ảnh: Lục Tùng)
Lên top