Phụ nữ ngành y - yêu thương và chia sẻ

PGS.TS Phạm Thanh Bình phát biểu khai mạc Lễ kỉ niệm.
PGS.TS Phạm Thanh Bình phát biểu khai mạc Lễ kỉ niệm.
PGS.TS Phạm Thanh Bình phát biểu khai mạc Lễ kỉ niệm.
Lên top