Phụ nữ Long An sôi nổi mừng ngày 8.3

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Long An - ông Nguyễn Văn Quý - phát biểu chúc mừng kỷ niệm ngày 8.3.
Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Long An - ông Nguyễn Văn Quý - phát biểu chúc mừng kỷ niệm ngày 8.3.
Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Long An - ông Nguyễn Văn Quý - phát biểu chúc mừng kỷ niệm ngày 8.3.
Lên top