Phụ nữ chiếm 47% trong lực lượng lao động hiện tại của Việt Nam

hội nghị Đối thoại chính sách về phụ nữ và kinh tế APEC 2017 diễn ra tại Huế - Ảnh: MPG
hội nghị Đối thoại chính sách về phụ nữ và kinh tế APEC 2017 diễn ra tại Huế - Ảnh: MPG
hội nghị Đối thoại chính sách về phụ nữ và kinh tế APEC 2017 diễn ra tại Huế - Ảnh: MPG
Lên top