LĐLĐ Tiền Giang:

Phong trào thi đua yêu nước lan tỏa trong người lao động

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Tiền Giang - ông Trương Văn Hiền (ảnh phải) - trao cờ của Tổng LĐLĐVN tặng đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua “Xanh - sạch - đẹp” và bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động. Ảnh: Kỳ quan
Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Tiền Giang - ông Trương Văn Hiền (ảnh phải) - trao cờ của Tổng LĐLĐVN tặng đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua “Xanh - sạch - đẹp” và bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động. Ảnh: Kỳ quan
Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Tiền Giang - ông Trương Văn Hiền (ảnh phải) - trao cờ của Tổng LĐLĐVN tặng đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua “Xanh - sạch - đẹp” và bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động. Ảnh: Kỳ quan
Lên top