Phong trào thi đua thực sự tạo thêm sức mạnh cho doanh nghiệp

Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam Trần Quang Huy (thứ 7 từ phải sang) trao quà động viên người lao động trực tiếp. Ảnh: Thuỳ Linh
Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam Trần Quang Huy (thứ 7 từ phải sang) trao quà động viên người lao động trực tiếp. Ảnh: Thuỳ Linh
Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam Trần Quang Huy (thứ 7 từ phải sang) trao quà động viên người lao động trực tiếp. Ảnh: Thuỳ Linh
Lên top