Phong trào thi đua Đồng Nai: 145 gương điển hình tiên tiến được khen thưởng

Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Đồng Nai trao thưởng cho Công đoàn cơ sở Công ty Changshin Việt Nam trong các phong trào thi đua yêu nước năm 2020. Ảnh: Hà Anh Chiến
Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Đồng Nai trao thưởng cho Công đoàn cơ sở Công ty Changshin Việt Nam trong các phong trào thi đua yêu nước năm 2020. Ảnh: Hà Anh Chiến
Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Đồng Nai trao thưởng cho Công đoàn cơ sở Công ty Changshin Việt Nam trong các phong trào thi đua yêu nước năm 2020. Ảnh: Hà Anh Chiến
Lên top