Vinh quang Việt Nam:

Phóng thành công vệ tinh Vinasat: Việt Nam xác lập chủ quyền không gian

Với việc phóng thành công 2 vệ tinh Vinasat 1, Vinasat 2, Việt Nam đã xác lập chủ quyền trên không gian, đưa ngành viễn thông, công nghệ thông tin cất cánh. Ảnh: PV
Với việc phóng thành công 2 vệ tinh Vinasat 1, Vinasat 2, Việt Nam đã xác lập chủ quyền trên không gian, đưa ngành viễn thông, công nghệ thông tin cất cánh. Ảnh: PV
Với việc phóng thành công 2 vệ tinh Vinasat 1, Vinasat 2, Việt Nam đã xác lập chủ quyền trên không gian, đưa ngành viễn thông, công nghệ thông tin cất cánh. Ảnh: PV
Lên top