Phòng ngừa lợi dụng COVID-19 để sa thải người lao động

Các đại biểu theo dõi nội dung hội nghị. Ảnh: K.Q
Các đại biểu theo dõi nội dung hội nghị. Ảnh: K.Q
Các đại biểu theo dõi nội dung hội nghị. Ảnh: K.Q
Lên top