Phòng khám Tâm Đức có biểu hiện lạm dụng quỹ BHYT

Theo BHXH Việt Nam, Phòng khám Tâm Đức vi phạm nghiêm trọng pháp luật về khám chữa bệnh. Ảnh: H.P
Theo BHXH Việt Nam, Phòng khám Tâm Đức vi phạm nghiêm trọng pháp luật về khám chữa bệnh. Ảnh: H.P
Theo BHXH Việt Nam, Phòng khám Tâm Đức vi phạm nghiêm trọng pháp luật về khám chữa bệnh. Ảnh: H.P
Lên top