Phòng dịch virus Corona: CĐ góp phần ổn định sản xuất tại nơi có đông lao động Trung Quốc

Công nhân KCN Long Giang hưởng ứng tiêu thụ thanh long giúp nông dân. Ảnh: K.Q
Công nhân KCN Long Giang hưởng ứng tiêu thụ thanh long giúp nông dân. Ảnh: K.Q
Công nhân KCN Long Giang hưởng ứng tiêu thụ thanh long giúp nông dân. Ảnh: K.Q
Lên top