Phòng dịch được ưu tiên hàng đầu tại Công ty Cổ phần Dệt may Huế

Phòng chống dịch là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu tại Công ty Cổ phần Dệt may Huế. Ảnh: CĐN
Phòng chống dịch là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu tại Công ty Cổ phần Dệt may Huế. Ảnh: CĐN
Phòng chống dịch là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu tại Công ty Cổ phần Dệt may Huế. Ảnh: CĐN
Lên top