Phòng dịch COVID-19 ngay từ khu nhà trọ công nhân

Công nhân Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam - Bắc Ninh thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang, giãn cách khi ra vào ký túc xá củ công ty trưa 9.5. Ảnh: Bảo Anh
Công nhân Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam - Bắc Ninh thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang, giãn cách khi ra vào ký túc xá củ công ty trưa 9.5. Ảnh: Bảo Anh
Công nhân Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam - Bắc Ninh thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang, giãn cách khi ra vào ký túc xá củ công ty trưa 9.5. Ảnh: Bảo Anh
Lên top