Phòng COVID-19 tại KCN: Chưa xử lý được công nhân “vượt chốt” đo thân nhiệt

Đo thân nhiệt cho công nhân tại cổng Công ty Công ty Fujikin Việt Nam. Ảnh chụp đầu giờ chiều 26.4 Ảnh: Bảo Hân
Đo thân nhiệt cho công nhân tại cổng Công ty Công ty Fujikin Việt Nam. Ảnh chụp đầu giờ chiều 26.4 Ảnh: Bảo Hân
Đo thân nhiệt cho công nhân tại cổng Công ty Công ty Fujikin Việt Nam. Ảnh chụp đầu giờ chiều 26.4 Ảnh: Bảo Hân
Lên top