Phòng chống dịch COVID-19: Trang bị camera “tầm nhiệt” bảo vệ công nhân

Máy camera kiểm soát thân nhiệt được trang bị tại Công ty Taekwang Vina, KCN Biên Hòa 2, Đồng Nai. Ảnh: PV
Máy camera kiểm soát thân nhiệt được trang bị tại Công ty Taekwang Vina, KCN Biên Hòa 2, Đồng Nai. Ảnh: PV
Máy camera kiểm soát thân nhiệt được trang bị tại Công ty Taekwang Vina, KCN Biên Hòa 2, Đồng Nai. Ảnh: PV
Lên top