Phòng chống dịch COVID-19: Công đoàn sát cánh cùng người lao động

Ông Võ Thanh Tòng - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Cà Mau - trao Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên gặp khó khăn về nhà ở. Ảnh: Nhật Hồ
Ông Võ Thanh Tòng - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Cà Mau - trao Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên gặp khó khăn về nhà ở. Ảnh: Nhật Hồ
Ông Võ Thanh Tòng - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Cà Mau - trao Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên gặp khó khăn về nhà ở. Ảnh: Nhật Hồ
Lên top