Phòng chống COVID-19: Công nhân ăn tại phòng, không nhậu nhẹt

Lên top