Phối hợp xây dựng phương án khôi phục sản xuất, sắp xếp lại lao động

Công đoàn Hà Nội phối hợp xây dựng phương án khôi phục sản xuất, sắp xếp lại lao động và tích cực chăm lo người lao động qua hoạt động trao hỗ trợ. Ảnh: Ngọc Ánh
Công đoàn Hà Nội phối hợp xây dựng phương án khôi phục sản xuất, sắp xếp lại lao động và tích cực chăm lo người lao động qua hoạt động trao hỗ trợ. Ảnh: Ngọc Ánh
Công đoàn Hà Nội phối hợp xây dựng phương án khôi phục sản xuất, sắp xếp lại lao động và tích cực chăm lo người lao động qua hoạt động trao hỗ trợ. Ảnh: Ngọc Ánh
Lên top