Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Phối hợp với chính quyền đồng cấp tổ chức tốt Lễ khai giảng năm học mới 2016 - 2017