Phối hợp tuyên truyền, vận động nông dân Đà Nẵng tham gia BHXH, BHYT

BHXH TP.Đà Nẵng và Hội Nông dân thành phố ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2021-2025. Ảnh: Kim Oanh
BHXH TP.Đà Nẵng và Hội Nông dân thành phố ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2021-2025. Ảnh: Kim Oanh
BHXH TP.Đà Nẵng và Hội Nông dân thành phố ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2021-2025. Ảnh: Kim Oanh
Lên top