Phối hợp thanh tra việc đóng kinh phí Công đoàn

Một trong những nội dung phối hợp giữa Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức (Hà Nội) và Chi cục Thuế khu vực Ứng Hòa - Mỹ Đức là thanh tra việc đóng kinh phí Công đoàn. Ảnh: CĐ HN
Một trong những nội dung phối hợp giữa Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức (Hà Nội) và Chi cục Thuế khu vực Ứng Hòa - Mỹ Đức là thanh tra việc đóng kinh phí Công đoàn. Ảnh: CĐ HN
Một trong những nội dung phối hợp giữa Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức (Hà Nội) và Chi cục Thuế khu vực Ứng Hòa - Mỹ Đức là thanh tra việc đóng kinh phí Công đoàn. Ảnh: CĐ HN
Lên top