Phối hợp giữa Công đoàn và Công an trong bảo vệ an ninh Tổ quốc

Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Trần Thanh Hải. Ảnh: T.Vương
Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Trần Thanh Hải. Ảnh: T.Vương
Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Trần Thanh Hải. Ảnh: T.Vương
Lên top