Phối hợp để hỗ trợ tốt hơn cho người lao động và đơn vị sử dụng lao động

Hội nghị liên ngành triển khai công tác phối hợp thực hiện pháp luật lao động, bảo hiểm xã hội và công đoàn năm 2020. Ảnh: Hưng Thơ.
Hội nghị liên ngành triển khai công tác phối hợp thực hiện pháp luật lao động, bảo hiểm xã hội và công đoàn năm 2020. Ảnh: Hưng Thơ.
Hội nghị liên ngành triển khai công tác phối hợp thực hiện pháp luật lao động, bảo hiểm xã hội và công đoàn năm 2020. Ảnh: Hưng Thơ.
Lên top