Phối hợp để bảo đảm quyền lợi cho người lao động

May mặc là ngành dễ bị ảnh hưởng tác động của dịch COVID-19. 
Ảnh: Nam Dương
May mặc là ngành dễ bị ảnh hưởng tác động của dịch COVID-19. Ảnh: Nam Dương
May mặc là ngành dễ bị ảnh hưởng tác động của dịch COVID-19. Ảnh: Nam Dương
Lên top