Nghệ An:

Phối hợp chăm lo cho người lao động, thúc đẩy doanh nghiệp phát triển

Lãnh đạo 3 đơn vị quyết tâm thực hiện có hiệu quả quy chế phối hợp. Ảnh: Thanh Thủy
Lãnh đạo 3 đơn vị quyết tâm thực hiện có hiệu quả quy chế phối hợp. Ảnh: Thanh Thủy
Lãnh đạo 3 đơn vị quyết tâm thực hiện có hiệu quả quy chế phối hợp. Ảnh: Thanh Thủy
Lên top